Select Page

Creation of an industrial park

Метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку регіону, розвиток промисловості, залучення наукового потенціалу для виробництва інноваційної продукції, підвищення соціальних стандартів. Функціональне призначення індустріального парку полягає у...