Обрати сторінку

Регіон у цифрах

Економіка

Одеська область за останні роки демонструє суттєвий економічний розвиток. Про це свідчить показник, який інтегрує у собі усі результати розвитку економіки регіону – показник валового регіонального продукту (ВРП). За цим показником область серед регіонів-лідерів. За останні 5 років порівняно з 2015 роком ВРП зріс більше ніж у два рази та у фактичних цінах становив 197,2 млрд. грн.

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Населення Одеського регіону налічує більше 2,37 млн осіб. Обсяг кінцевих споживчих витрат в регіоні в 2019 році становив 243,9 млрд грн. За даним показником Одеський регіон займає 5 місце серед регіонів України.

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Основні пункти

Інвестиційна діяльність

Одеська область – один з найперспективніших регіонів України, що володіє високим потенціалом для розвитку більшості галузей промисловості та якісним рівнем підготовки трудових ресурсів.

За даними Національного банку України станом на  30 вересня 2021 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в економіку  Одеської області з початку інвестування склав 1906,3 млн дол США, що на 5,0 % або 90,4 млн дол США більше порівняно з показником на 31.12.2020.   

У структурі прямих іноземних інвестицій інструменти участі у капіталі склали 1210,5 млн дол  США, що на 8,4% більше  порівняно з даними на 31.12.2020.

Джерело: https://bank.gov.ua/ Національний банк України

Наявний туристично-рекреаційний потенціал та розвинута мережа природоохоронних територій дає можливість залучити інвестиції за рахунок зростаючого попиту на різні види рекреаційної та туристичної діяльності на територіях природно- заповідного фонду, є основною складовою для формування туристичних кластерів та членства туристичного бізнесу у європейських міжрегіональних об’єднаннях.

 

Фінанси

Збільшення темпів росту за рахунок: податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, частину чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань, податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, ввізного та вивізного мита.

Джерело: https://www.minregion.gov.ua/  Міністерство розвитку громад та территорії України

Митний експеримент – запроваджений у 2015 році, за 2018 рік з державного бюджету від перевиконання митних платежів отримано коштів до спеціального фонду обласного бюджету на реконструкцію доріг загальнодержавного значення у розмірі 1 054,0 млн ₴, у т.ч. – із загального фонду державного бюджету – 1 038,5 млн ₴, з Державного дорожнього фонду -15,5 млн ₴. Усього за період проведення експерименту з 2015 по 2018 роки обласний бюджет на реконструкцію доріг загальнодержавного значення отримав 3 772,7 млн ₴ (2016 – 368,5 млн ₴, 2017 – 2 350,3 млн ₴, 2018 – 1 054,0 млн ₴).

Джерело: https://www.minregion.gov.ua/  Міністерство розвитку громад та территорії України

В результаті децентралізації акцизний податок та податок на прибуток був переданий місцевим бюджетам і надходив з 2015 року. За період з 2015 р. акцизний податок збільшився на 478,2 млн ₴ або на 92,5%
За період з 2015 р. податок на прибуток (10%) збільшився на 132,5 млн ₴ або у 2,2 рази (2015- 115,1 млн ₴, 2016 – 233,1 млн ₴, 2017- 207,6 млн ₴).

Сприятливе бізнес-середовище для сталого розвитку середнього та малого підприємства

В Одеській області здійснюють діяльність (сплачують податки) 126,2 тис суб’єктів малого та середнього підприємництва

  • фізичних осіб-підприємців – 95,5 тис (75,7%)
  • малих підприємств – 29,8 тис (23,6%)
  • середніх підприємств – 941 (0,7%)

Джерело: https://www.minregion.gov.ua/  Міністерство розвитку громад та территорії України

З 2017 року кількість зареєстрованих підприємств та фізичних осіб-підприємців постійно зростає.
У 2020 році абсолютний приріст підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців склав +3241 та +4496 од. відповідно.

Ринок праці

Зайняте населення у віці 15-70 років – 991,2 тис осіб

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Середня заробітна плата за 2020 рік становила 10336 грн (зростання порівняно з 2019 – 11,8%) на початок 2021 року становить 10995 грн, що менше на 1342 грн у порівнянні з всеукраїнським показником.

Серед пріоритетних напрямків економічного і соціального розвитку області особливе місце займає реалізація державної політики зайнятості населення, ефективне використання робочої сили, подолання безробіття серед працездатного населення.

В Одеській області щорічно готують спеціалістів для різноманітних галузей та різноманітних професій.

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Науково-технічна система області складається з 49 наукових установ та організацій, які займаються науковою діяльністю, виконують дослідження, розробки та спроможні задовольнити потреби науково-технічного та інноваційного розвитку економіки області.

Влада Одеської області системно покращує умови ведення бізнесу в регіоні та підвищує його інвестиційну привабливість, за рахунок чого в області збільшилась кількість створених робочих місць.

Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Транспортно-комунікаційний комплекс

Транспортно-дорожній комплекс в області представлений усіма видами транспорту

Морегосподарський комплекс

Морські торгівельні порти мають відповідну інфраструктуру для здійснення вантажних операцій із переробки сухих та наливних вантажів, перевезення пасажирів та виконання допоміжних функцій: бункеровка, відстій транспортних, спеціалізованих і службово-допоміжних суден.

Автомобільний транспорт

Через територію Одеської області проходять 
5 міжнародних транспортних коридорів (автомобільний транспорт):

  • Сьомий та дев’ятий критські
  • ТRACECA (Європа-Кавказ-Азія)
  • «Балтійське море – Чорне море»
  • «Чорноморське транспортне кільце» – транспортний коридор навколо Чорного моря Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).

Авіаційний транспорт

Міжнародний аеропорт Одеса відноситься до групи найбільших аеропортів Ураїни і пов’язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Більше 1 млн. чол. – пасажиропотік міжнародного аеропорту Одеса

 Джерело: http://od.ukrstat.gov.ua Головне управління статистики в Одеській області

Залізничний транспорт

Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» – важлива складова єдиного транспортного конвеєра південного заходу України і є найважливішою складовою частиною залізничного транспорту держави.

На її долю припадає майже 20% вантажообігу, більш 16% пасажирообігу залізниць країни.

Залізниця пролягає по території шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької.

Головна особливість Одеської залізниці – її приморське і прикордонне положення. У регіоні Одеської залізниці розташовані великі морські та річкові порти. Таким чином, забезпечуються зовнішні транспортно-економічні зв’язки з більш ніж 70 країнами світу.

Рекреація та туризм

Одеська область – приморський і прикордонний регіон України, розташований на крайньому південному заході країни. Територією області проходять державні кордони України з Румунією і Молдовою.

Площа Одеської області становить 33,3 тис. кв. км., це 5,5 % території України. Довжина морської берегової лінії в межах області перевищує 300 км і тягнеться від моря на північ, вглиб суші на 200-250 км. Область займає територію Північно-західного Причорномор’я від гирла Дунаю до Тилігульського лиману.

Північна частина області розташована в лісостеповій, а південна – в степовій зоні. У ґрунтовому покрові переважають звичайні та південні чорноземи.

Чорне море та лікувальні грязі Куяльницького лиману створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одещини. Унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне значення.

На території Одеської області налічується близько 5,4 тис. артезіанських свердловин та 212 шахтних колодязів. У межах області розташовані 1134 малих річок і струмків, 15 прісноводних та морських лиманів, 68 водосховищ, 45 озер.
В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, з них більш 2 млн. га ріллі, понад 80 тис. га виноградників і садів.

Одеський регіон має сприятливі природно-кліматичні умови та курортно-рекреаційні ресурси. Станом на 2019 рік в Одеській області налічується 321 санаторно-курортний та оздоровчий заклад, які можуть прийняти понад 40 000 туристів. 317 дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, 208 закладів розміщення, 396 закладів харчування та 341 курортний заклад, які можуть приймати туристів. На території області діє 46 туристичних маршрутів.